Kompozycje mapowe

Zapraszamy do korzystania z systemu

Gmina Bądkowo
Włocławska 82
87-704 Bądkowo
Telefon: 54 272 41 00
Fax: 54 272 40 54
E-mail: sekretariat@badkowo.pl
NIP: 8911622058
REGON: 910866420